2014 – Realizácia elektroinštalácie v rodinných montovaných drevodomoch v Belži, Valalikoch.

2015 – Subdodávky pri realizácií prác na budove Alpha medical na Gorkého ulici v Košiciach.

2015 – Subdodávky pri rekonštrukcií elektroinštalácie výklopníka v USS v Košiciach.

2015 – Subdodávky pri realizovaní štruktúrovanej kabeláži v budove VSS v Košiciach.

2015 – Subdodávky realizovania elektroinštalačných prác na administratívnej budove ANTIK Telecom v Košiciach.

2015 – Subdodávky pri realizovaní merania a regulácie na Mediparku v Nemocnici L. Pasteura v Košiciach.

2015 – Subdodávky realizovania elektroinštalačných prác na výrobnej hale vo Valalikoch.

2015 –  Subdodávky pri realizovaní merania a regulácie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

2015 – Subdodávky pri realizovaní elektroinštalácie , bleskozvodu a merania regulácie na stavbe Nová Terasa v Košiciach.

2016 – Realizácia výmeny stúpacieho vedenia na bytovom dome                           ul. Jenisejská 57, 59, 61, 63 v Košiciach.

2016 – Realizácia výmeny stúpacieho vedenia na bytovom dome                               ul. Brezová 37 v Spišskej Novej Vsi.

2016 – Realizácia bleskozvodového vedenia na bytovom dome                               ul.  Čingovská 5,6 v Košiciach.

2016 – Realizácia rekonštrukcie elektroinštalácie v bare Chilli Cafe v Košiciach.

2016 – Realizácia rekonštrukcie elektroinštalácie v kaviarni Mr. Gold obchodného centra Atrium Optima v Košiciach.

2016 – Realizácia elektroinštalácie a bleskozvodov rodinných domov v Beniakovciach, Košiciach, Rožňave, Čerhove.

2017 – Nasvietenie reklamy na ul. Moldavská cesta 6 v Košiciach.

2017 – Výmena stupacieho vedienia na ulici Wuppertálskej v Košiciach.

2017 – Subdodávky pri realizovaní elektroinštalácie , bleskozvodu na stavbe Rezidencia pri radnici Košice

2017 – Rekonštrukcia elektroinštalácie Park Anička v Košiciach.